Notícies

Eleccions

Correu electrònic Imprimeix PDF

Un cop finalitzat, a les 14 hores, el termini per a presentar candidatures a membres de la Junta Directiva es reuneix la Junta Electoral validant la única candidatura  presentada i proclama provisionalment la candidatura presentada.

Proclamació provisional de candidatura

Darrera actualització ( dimecres, 25 de juny de 2014 17:22 )
 

Eleccions

Correu electrònic Imprimeix PDF

Un cop finalitzat el termini per a fer impugnacions a la proclamació de candidatures a membres de representants de persones físiques a l’assemblea de la Federació i donat que només s’ha presentat una  candidatura per a estament i disciplina la Junta Electoral pren l’acord de suspendre l’acta de votacions del dia 19 de juny per a escollir els representants de les persones físiques i són proclamats els següents membres.

 

LLISTAT REPRESENTANTS DE LES PERSONES FÍSIQUES 

Darrera actualització ( dimecres, 18 de juny de 2014 17:18 )
 

Eleccions

Correu electrònic Imprimeix PDF

Seguint amb el calendari electoral, ha finalitzat el termini per a la presentació de candidatures a membres representants dels estaments (persones físiques) a l’assemblea de la federació.

A continuació es publica el llistat provisional de candidatures.

Darrera actualització ( dilluns, 16 de juny de 2014 17:10 )
 

Eleccions

Correu electrònic Imprimeix PDF

Eleccions a Junta Directiva de la federació i de representants de persones físiques a l’assemblea.

Un cop celebrada l’assemblea  general extraordinària per a la convocatòria d’eleccions i representants dels estaments (persones físiques) a  l’assemblea el dia 6 de juny,  i de conformitat amb el calendari electoral aprovat en la mateixa  es publica el cens electoral definitiu.

 

Calendari electoral

Cens definitiu Clubs i estaments

Darrera actualització ( dimecres, 11 de juny de 2014 08:31 )
 

Convocatòries d'assemblees generals ordinària i extraordinària

Correu electrònic Imprimeix PDF

De conformitat amb el que disposen els  nostres Estatuts, i per acord de Junta Directiva, per la present es convoquen les ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA  que tindran lloc el proper dia 6 de juny de 2014 a la seu de la federació, Av. del Canal Olímpic, 2 de Castelldefels.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
A les 18,00 h. en primera convocatòria i a les 18,30 h. en segona  per tal de tractar els punts següents:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut.
2. Aprovar, si s’escau, de la liquidació de pressupost de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats i amb l’informe de la verificació comptable
3. Aprovar, si escau, el pressupost 2014
4. Aprovar calendari de competicions i pla d’actuació 2014
5. Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació 2014
6. Aprovar, si escau, la modificació dels estatuts per adaptar-los a la normativa vigent (Decret 55/2012) i  per adequar el nom de la federació a la normativa internacional
7. Nomenament de tres senyors/res que realitzaran l’informe de la verificació comptable de l’exercici 2014
8. Torn obert de paraules
9. Nomenament dels tres interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran l’acta de l’assemblea conjuntament amb el president i el secretari.
Seguidament, de celebrada l’Assemblea General Ordinària, el mateix dia i en el mateix lloc, se celebrarà l’
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Amb el següent ordre del dia:
1. Aprovar, si s’escau, la convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva de la federació i de representants de persones físiques a l’assemblea.
2. Aprovar, si s’escau, Reglament Electoral
3. Aprovar, si s’escau, el calendari electoral
4. Elecció dels membres de la Junta Electoral
5. Nomenament dels tres interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran l’acta de l’assemblea conjuntament amb el president i el secretari.

 

Darrera actualització ( dimarts, 06 de maig de 2014 15:26 )
 
Pàgina 10 de 25

LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles