Formació

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD (Monitor) 2023

Correu electrònic Imprimeix PDF

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC i WAKE PT092301ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2023

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing).

Curs Oficial segons Resolució de la Secretaria Genaral de l'Esport i l'Activitat Física, presidenta del Consell Català de l'Esport - d'acord amb L'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Darrera actualització ( divendres, 15 de setembre de 2023 16:33 ) Llegiu-ne més...
 

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD (Monitor) 2022

Correu electrònic Imprimeix PDF

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC i WAKE PT092201ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2022

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing).

Curs Oficial segons Resolució del secretari general de l'Esport i de l’Activitat Física - Presidenta del Consell Català de l'Esport - de 9 d'agost de 2022, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Darrera actualització ( dilluns, 05 de setembre de 2022 14:42 ) Llegiu-ne més...
 

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD (Monitor) 2020

Correu electrònic Imprimeix PDF

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC i WAKE PT092001ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2020

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing).

Curs Oficial segons Resolució del secretari general de l'Esport i de l’Activitat Física - President del Consell Català de l'Esport - de 21 de setembre de 2020, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Darrera actualització ( dilluns, 05 de setembre de 2022 14:41 ) Llegiu-ne més...
 

CURSO DE TÉCNICO DE NIVELL I en ESQUÍ NÁUTICO PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

Correu electrònic Imprimeix PDF

Llistat definitiu d'alumnes admesos a la prova d'accés a celebrar el dia 11 de novembre de 2019. 

LListat provisional d'alumnes admesos a la prova d'accés a celebrar el dia 11 de novembre de 2019. 

Pàg. web de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització ( divendres, 08 de novembre de 2019 11:14 )
 

CURSO DE TÉCNICO DE NIVELL I en ESQUÍ NÁUTICO PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

Correu electrònic Imprimeix PDF

CURSO DE TÉCNICO DE NIVELL I en ESQUÍ NÁUTICO PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019 

Esta es una formación oficial y reconocida en todo el estado español que permite la inscripción el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña (ROPEC) imprescindible para ejercer como profesional del deporte.
Se abre el periodo de inscripción para el curso de formación de Técnico de Nivel 1 en esquí náutico.

La Escuela Catalana del Deporte de la Generalitat de Cataluña con la Federación Catalana de Esquí Náutico organizan el CURSO DE NIVEL Y EN ESQUÍ NÁUTICO (esquí náutico, wakeboard, esquibus y parasailing) Curso Oficial según Resolución del secretario general de la deporte - presidente del Consejo Catalán del deporte - de 2 de octubre de 2018, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y deporte, ECD / "Orden ECD / 158/2014, de 5 de febrero.

Formación en periodos transitorios de acuerdo la Resolución de 14 de enero de 2014, de la según "Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE Núm. 29 lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199 "

Fechas y lugar del curso

Prueba de acceso:
- 5 de noviembre de 2019 - Castelldefels

Bloque común:
- Del 18 de enero al 21 de marzo de 2020 -ECE (semi-presencial) - Esplugues de Llobregat – O en centro Autorizado

Bloque Específico:
- del 18 al 29 de noviembre de 2019 - Castelldefels

Periodo de prácticas:
- del 15 de diciembre 2019 al 15 de diciembre 2020. El periodo de prácticas puede ser validado justificando 300 horas de experiencia laboral.

Para acceder a la formación del curso es imprescindible superar la prueba de acceso.

Inscripciones hasta el 25 de octubre de 2018.

-          nscripciones mediante envío de la inscripción a la prueba de acceso y la inscripción al curso junto con el pago de la prueba de acceso (49,25 €).

-         Una vez superada la prueba de acceso el plazo de pago del curso (1150 €) será del 12 al 18 de noviembre

-         Las inscripciones y la documentación deberán presentarse en las oficinas de la Federación 

El importe del Bloque Común (136 €) se deberá ingresar en el centro correspondiente.

 Número de plazas:

- 35 alumnos máximo y 15 alumnos mínimo.

(La Federación Catalana de Esquí Náutico y Wakeboard y la Escuela Catalana del Deporte se reservan el derecho de anular el curso en caso de no llegar al mínimo de alumnos establecido)

Para más información contactar con la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard

En la pág. web de la Escuela Catalana del Deporte de la Generalitat de Cataluña también encontrareis la información.

 

Darrera actualització ( dijous, 24 de octubre de 2019 14:12 )
 

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

Correu electrònic Imprimeix PDF

CURS DE TÈCNIC  DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC  PT091901ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing) 
Curs Oficial segons Resolució del secretari general de l'esport - President del Consell Català de l'Esport - de 2 d’octubre de 2019, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/“Orden ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Dates i lloc del curs

Prova d’accés:

- 5 d de novembre de 2019 – Castelldefels

Bloc comú:

- Del 18 de gener al 21 de març de 2020 -ECE (semi-presencial) – Esplugues de Llobregat

Bloc Específic:

- del 18 al 29 de novembre de 2019 – Castelldefels

Període de pràctiques:

- de l’15 de desembre de 2019 al 15 de desembre  2020

Per tal d’accedir a la formació del curs és imprescindible superar la prova d’accés. 

Inscripcions fins el 25 d’octubre de 2019.

ü  Inscripcions mitjançant enviament de la inscripció a la prova d’accés i la inscripció al curs juntament amb el pagament de la prova d’accés (49,25€).

ü  Un cop superada la prova d’accés el termini de pagament del curs (1150€) serà del 29 d’octubre al 5 de novembre.

ü  Les inscripcions i la documentació s’haurà de presentar a les oficines del la Federació (a sota indicada)

ü  L’import del Bloc Comú (136€) s’haurà d’ingressar al centre corresponent. 

Número de places:

- 35 alumnes màxim i 15 alumnes mínim.

(La Federació Catalana de Esquí Nàutic i Wakeboard i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert)

En el la pag. web de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya també trobereu la informació, el full d'inscripció a la prova d'accés i full inscrició al curs.

Darrera actualització ( diumenge, 13 de octubre de 2019 17:45 )
 

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2018

Correu electrònic Imprimeix PDF
Acta definitiva de la prova d’accés celebrada el 23 d'octubre de 2018

Pàg. web de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització ( dijous, 07 de novembre de 2019 12:33 )
 

CURS DE TÈCNIC DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2018

Correu electrònic Imprimeix PDF

CURS DE TÈCNIC  DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC  PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2018

Aquesta és una formació oficial  i reconeguda a tot l’estat espanyol que permet la inscripció Al Registre Oficial de Professionals de de l’Esport de Catalunya (ROPEC) imprescindible per a exercir com a professional de l’esport.

S’obre el període d’inscripció per al curs de formació de Tècnic de Nivell 1 en esquí nàutic

L’Escola Catalana de l’Esport de  la Generalitat de Catalunya amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic organitzen el CURS DE NIVELL I EN ESQUÍ NÀUTIC (esquí nàutic, wakeboard, esquibus i parasailing) 
Curs Oficial segons Resolució del secretari general de l'esport - President del Consell Català de l'Esport - de 2 d’octubre de 2018, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ECD/“Orden ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Formació en período transitori d’acord la Resolució de 14 de gener de 2014, de la segons “Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE  Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199”

Dates i lloc del curs

Prova d’accés:

- 23 d’octubre de 2018 – Castelldefels

Bloc comú:

- Del 19 de gener al 16 de març de 2019 -ECE (semi-presencial) – Esplugues de Llobregat

Bloc Específic:

- del 5 al 16 de novembre de 2018 – Castelldefels

Període de pràctiques:

- de l’1 de desembre de 2018 a l’1 de desembre  2019

Per tal d’accedir a la formació del curs és imprescindible superar la prova d’accés. 

Inscripcions fins el 17 d’octubre de 2018.

ü  Inscripcions mitjançant enviament de la inscripció a la prova d’accés i la inscripció al curs juntament amb el pagament de la prova d’accés (49,25€).

ü  Un cop superada la prova d’accés el termini de pagament del curs (1150€) serà del 29 d’octubre al 5 de novembre.

ü  Les inscripcions i la documentació s’haurà de presentar a les oficines del la Federació (a sota indicada)

ü  L’import del Bloc Comú (136€) s’haurà d’ingressar al centre corresponent. 

Número de places:

- 35 alumnes màxim i 15 alumnes mínim.

(La Federació Catalana de Esquí Nàutic i Wakeboard i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert)

En el la pag. web de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya també trobereu la informació, el full d'inscripció a la prova d'accés i full inscrició al curs.Darrera actualització ( dilluns, 15 de octubre de 2018 17:06 )
 

CURS DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091701ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor)

Correu electrònic Imprimeix PDF

Resultats Bloc Específic

Acta ordinària dels alumnes del Bloc Específic 

Escola Calatala de l'Esport de la Generalitat de Catalunya:
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Article/cursos_esqui_nautic

Darrera actualització ( dimarts, 05 de desembre de 2017 10:10 )
 

CURS DE NIVELL I en ESQUÍ NÀUTIC PT091701ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor)

Correu electrònic Imprimeix PDF

Acta definitiva de la prova d’accés: 27 d’octubre de 2016
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Article/cursos_esqui_nautic

Llista definitiva d’admesos al curs: LLISTAT

 

 
Pàgina 1 de 2

LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles