Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Correu electrònic Imprimeix PDF

De conformitat amb el que disposen els  nostres Estatuts, i per acord de Junta Directiva, per la present es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dia 17 de maig de 2022 per mitjans telemàtics.

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona  per tal de tractar els punts següents:

ORDRE DEL DIA

1.           Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut

2.           Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l'exercici comptable vençut junt amb l’informe de verificació i aprovar la liquidació del pressupost

3.           Aprovar, si escau, el pressupost de l'exercici 2022

4.           Aprovar, si s’escau, el calendari de competicions i pla d’actuació 2022

5.           Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació

6.           Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari i tres verificadors que realitzaran l’informe de la verificació comptable de l’exercici 2022.

7.           Torn obert de paraules

 Seguidament, de celebrada l’Assemblea General Ordinària, el mateix dia i en el mateix lloc, se celebrarà l’  ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

 Amb el següent ordre del dia:

1.           Convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva de la federació i de representants de persones físiques a l’assemblea.

2.           Aprovar, si s’escau, Reglament Electoral

3.           Aprovar, si s’escau, el Calendari electoral

4.           Elecció dels membres de la Junta Electoral

5.           Nomenament dels 2 interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran l’acta de l’assemblea conjuntament amb el president i el secretari.

 

 

LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles